Vem betalar priset för ditt kaffe?

Jag är en stor konsument av kaffe. Varje morgon brygger jag sex koppar kaffe i bryggaren och det räcker ungefär till strax efter lunch. Ibland händer det att jag brygger en laddning till på eftermiddagen eller i alla fall ett par koppar efter middag, men inte alltid.

Kaffebryggare

Läste någonstans om hur mycket vatten som går åt i kaffeproduktionen (140 liter vatten för varje kaffekopp vi dricker!) och blev nyfiken på att ta reda på mer fakta om kaffe. I Naturskyddsföreningens rapport ”Vem betalar priset för ditt kaffe?” hittade jag följande information:

Tillsammans med Finland dricker vi mest kaffe i världen. Svensken dricker ungefär 1000 koppar kaffe per person och år. Vi konsumerar en procent av världens kaffeproduktion. Av det kaffe vi dricker är 7% ekologiskt odlat (siffror från 2013).

Kaffeproduktionen har stor påverkan på både miljö och människor. För att förse bara oss svenskar med kaffe så arbetar ca 200 000 personer i och omkring odlingarna!

Coffe makes everyting possible

Kaffets negativa miljöpåverkan består av uppodling av ny mark som ofta omfattar värdefull natur, bränsleförbrukning i kaffeproduktionen, förlust av biologisk mångfald, ökad vattenanvändning och försämrad vattenkvalitet samt användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Det finns många olika certifieringar, kvalitetsprogram och märkningar av kaffesorterna. Skillnaderna mellan de olika certifieringarna /kvalitetsprogrammen är stora och kraven för certifieringarna varierar otroligt mycket. I Naturskyddsföreningens rapport får man en fördjupad insikt i vad de olika märkningarna ställer för krav.

kaffe i kopp

Välj ekologiskt kaffe

Generellt kan man säga att KRAV och EU-ekologiskt har mest långtgående krav på miljöområdet. Det är exempelvis bara i den ekologiska kaffeodlingen som det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

”Argumenten är många för att konsumenterna ska välja ekologiskt kaffe. Vårt kaffedrickande sätter ett tungt avtryck i världen, både bokstavligen och bildligt. Valet av vår kaffekopp påverkar livet för väldigt många människor, djur och växter. Det är också en vara som vi inte behöver för vår överlevnad, utan enbart dricker för vårt höga nöjes skull. Nog borde det väl vara dags att göra kaffet till en ren njutning, utan en trist bismak av kemikalier och taskig arbetsmiljö? Nog borde det vara dags att få Sverige att byta till eko?”

Källa: Naturskyddsföreningen

kaffe (3)