I ett hus vid skogens slut

Under förra veckan tog jag hunden med mig på en promenad till en slåtterstuga i skogen. Jag har passerat den många gånger förr men då mestadels på hästryggen. Sist jag passerade var det dottern och jag som var ute till fots på ett skogsäventyr och den gången gläntade vi på dörren men jag hade inte kameran med. Den här gången hade jag kameran med mig men dörren gick inte att glänta på. Snön hade rasat från taket och byggt en rejäl mur.

slåtterstuga

Den lilla slåtterstugan står mellan en djup skog och det som en gång var ängar men numera är igenvuxna ganska sura marker. Jag minns när vi brukade passera till häst här då fick man passa sig för att hästen skulle sjunka igenom på de sura markerna.

övergiven stugaslåtterstuga

Den lilla stugan användes förmodligen en gång i tiden som övernattningsstuga när man bärgade skörden från de intilliggande ängarna. När man slutade bruka markerna runt omkring så har stugan lämnats till sitt öde. Träden som har vuxit upp tätt inpå stugan vittnar om att det var länge sedan någon tog hand om stugan.

slåttarstuga

När snön har tinat bort ska jag göra ett nytt besök, jag vill om inte annat åtminstone titta in igenom fönstret för att se hur insidan ser ut.